betaling

IM’s en GM’s mogen gratis meedoen maar zij moeten zich wel aanmelden. Voor de overige deelnemers is het inschrijfgeld 25 euro. Voor alle deelnemers en de vrijwilligers is er een gratis lunch. Je komt pas op de definitieve deelnemerslijst als er is betaald. Vermeld bij de betaling voor welke speler de betaling is als de naam van de rekeninghouder niet de naam van de speler is die meedoet.

ING: NL73 INGB 0008 9837 19
BIC: INGBNL2A
Stichting Schaak Promotie

Betalen kan ook met deze QR-code: